Kurumsal Değerler

DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN

En önem verdiğimiz değerler arasında dürüstlük ve güven bulunmaktadır. Firmamız tüm paydaşlarına etik ve mesleki kurallar çerçevesinde doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiler vermektedir.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Firmamızın en önemli prensibi müşteri memnuniyetidir. Bu bağlamda müşterilerimizi anlamak, ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için kendini sürekli geliştirmektedir.

ÇALIŞAN DEĞERİ

Firmamızın en değerli varlığı çalışanlarıdır. Bu nedenle çalışanların yönetime katılmasını sağlamakta, faaliyetlerin her sürecinde çalışan memnuniyetini ve paylaşımıön planda tutmakta, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitim olanakları sunmaktadır.

ŞEFFAFLIK

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve denetleyici kurumların firmamız hakkında açık ve net bir şekilde bilgi edinebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile altı ayda bir yapılan toplantılarda bu bilgiler paylaşılmaktadır.

YENİLİKÇİLİK ve SÜREKLİ GELİŞİM

Firmamız teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve en kaliteli şekilde cevap verebilmek için sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Firmamız tüm faaliyetlerini çevreye karşı duyarlı şekilde yürütmekte, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde üniversite-sanayi işbirliğine önem vermekte,  çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda eğitim çalışmaları yapmakta, bilimsel, mesleki seminer v.b. etkinliklere katılarak destek olmaktadır.